http://www.ad.jyu.fi/users/p/pekonen/Finlogo2.gif

 

http://www.ad.jyu.fi/users/p/pekonen/Finblock.gif

 

FD, SVD Osmo Pekonen är en finsk författare, vetenskapshistoriker och matematiker.

Böcker

Bilder: 1 2 3 4 5

Intervju: Forum

 

http://www.ad.jyu.fi/users/p/pekonen/soihtu-web.jpg

http://www.ad.jyu.fi/users/p/pekonen/frenchflag2.gif                                                              http://www.flags.net/images/largeflags/FINL0001.GIF

    

 

            

http://www.ad.jyu.fi/users/p/pekonen/ukflag.gif

French Link                                                  Finnish link                                                                                                      

 

 

 

English Link