gko/vesal


Delphi työ


delphi/vespacad.dpr = projektitiedosto VespaCadia varten
delphi/vespacadf.dfm = päälomake
delphi/vespacadf.pas = lähdekoodi
delphi/muodot.pas = VespaCadin omat komponentit
delphi/VespaAbout.pas = VespaCadin about-dialogin lähdekoodi
delphi/VespaAbout.dfm = VespaCadin about-dialogin ulkoasu
delphi/vespa.dpk = VespaCadin komponettipaketti


Muut tarvittavat komponentit

KaveOptVCL.dpk = optiokomponentit
kEditPnl.pas = Itsensä tallettavia komponetteja
EditDouble.pas = Edit-ikkuna double-luvun editoimiseen
OptionButton.pas = nappula, jossa mm. Align
kinicomp.pas = Itsensä tallettavia komponetteja
EditDoubleIni.pas = Itsensä tallettava reaaliluvunsyöttökomponentti
kCheck.pas = reaaliluvun oikeellisuustarkistus
kIniSave.pas = Ini-tiedostoon talletus
kPropFunc.pas = funktioita propertyjen käsittelyyn merkkijonona
kdouble.pas = aliohjelmia reaali- ja kokonaislukujen käsittelyyn
IniName.pas = "Keksii" Ini-tiedoston nimen
kMacroString.pas = "Makro-kieli" Ini-talletuksen hallitsemiseksi
IniReadOrder.pas = Talletus Ini/Registry
kstring.pas = aliohjelmia merkkijonojen käsittelyyn
savepos.pas = komponentti paikan tallettamiseksi
savepos.dcr = komponentin kuvake
StringGridIni.pas = sarakkeen kokonsa muistava Grid
GetRegRoot.pas = hakee rekisterin juuren
ksplitter.pas = sijoituksensa muistava rajoitin
SavePanel.pas = paneli joka muistaa viimeisen Caption-tekstin
BackroundImage.pas = taustakuva-komponentti
kPageControl.pas = Sivukontrolli
TransparentPanel.pas = Läpinäkyvä paneeli
kDirPnl.pas = paneeli jolla hatetaan hakemistoja

tcpipformIndy.pas = lomake, joka huolehtii TCP/IP-liikenteestä
tcpipformIndy.dfm = TCP/IP-lomakkeen ulkoasu


CLX-käännöstä varten lisäksi

delphi/vespacadCLX.dpr = projektitiedosto VespaCadia varten
delphi/vespacadf.xfm = päälomake
delphi/VespaAbout.xfm = VespaCadin about-dialogin ulkoasu
delphi/vespaCLX.dpk = VespaCadin komponettipaketti
KaveOptCLX.dpk = optiokomponentit
tcpipformIndy.xfm = TCP/IP-lomakkeen ulkoasu


MFC työ


mfc/VespaCad.cpp = Pääohjelma
mfc/VespaCad.rc = ohjelman resurssit
mfc/VespaCad.rh = komentojen tunnisteet
mfc/VespaCad.ico = ohjelman ikoni
mfc/vespa.cpp = C++ Builderin projekti-tiedosto
mfc/vespa.bpr = C++ Builderin makefile


Java työ


java/Vespa.jpr = JBuilder projekti
java/Vespa.html = HTML-sivu
java/vespa/DialogEiToimi.java= EiToimi dialogi
java/vespa/DialogVespaAbout.java= About-dialogi
java/vespa/FrameVespaCad.java= päädialogi
java/vespa/VespaApplication.java= pääohjelma